Tietoa metsämarssista

Metsämarssi 2023 – monitavoitteisen metsänhoidon puolesta

MTK ry, SLC r.f. ja Metsänhoitoyhdistykset järjestävät 11.–17.9.2023 Metsämarssin, jolla halutaan kertoa monitavoitteisesta metsänhoidosta ja nostaa metsän omistamisen arvostusta. 

Ensimmäisen vuonna 1950 järjestetyn Metsämarssin viesti oli yksiselitteinen. Sen tavoite oli kansalaisten innostaminen ja kannustaminen metsätöihin ja metsänhoitoon, jotta yksityismetsien puuntuotantoa voitaisiin lisätä sodan jälkeisinä vaikeina aikoina.

Vuosikymmenten mittaan metsien omistaminen ja hoitaminen ovat muuuttuneet huomattavasti monimuotoisemmiksi. Vuonna 2023 Metsämarssille lähdetään nimenomaan monitavoitteisen metsänhoidon puolesta.

Löydetään ikioma aarteemme

Suomessa on 600 000 metsänomistajaa. Jokaisella heistä on hallussaan aarre: oma metsä, josta he voivat nauttia ja jota he voivat hyödyntää haluamallaan tavalla.

Yksi kasvattaa määrätietoisesti metsäomaisuuttaan taloudelliset näkökulmat mielessään. Toiselle ovat merkittäviä luontoarvot, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja luonnonsuojelu. Kolmas osallistuu ilmastotalkoisiin hyödyntämällä metsäänsä hiilensidontaan.

Metsä tarjoaa myös antimiaan, niin marjastajille, sienestäjille kuin metsästäjillekin. Lisäksi metsä suo terveyttä, sillä metsässä käyskentelyllä on lukuisia suotuisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

Nämä tavoitteet ja toiveet eivät ole keskenään ristiriidassa, sillä monitavoitteisella metsänhoidolla voidaan huolehtia kaikkien arvojen toteutumisesta.

Vinkit metsäaarteidemme vaalimiseen osoitteesta www.metsamarssi.fi 

Monitavoitteisen metsänhoidon eri ulottuvuuksia valotetaan Metsämarssi-kanavalla osoitteessa metsamarssi.fi. Kanavalla voi seurata metsä-liveä vuorokauden ympäri sekä katsoa ohjelmia, joilla esitellään muun muassa erilaisia metsänhoito- ja kasvatustapoja, luonnon monimuotoisuuden huomioimista, puukaupan näkymiä ja käytännön metsänhoitotöihin liittyviä vinkkejä.

Metsämarssi-kanavalla voi myös tutustua luontokuvauksen saloihin, oppia nuotiokokkailua ja osallistua metsäjooga- tai metsäjumppatunnille.


Ensimmäinen Metsämarssi Malmarin tilalla, kuva: Lusto - Suomen Metsämuseo

Juuret vuoden 1950 Metsämarssissa

Metsämarssin historia juontaa vuoden 1950 kesäkuuhun, jolloin se järjestettiin ensimmäisen kerran. Metsämarssin tavoitteet olivat hyvin kouriintuntuvat. Päämääränä oli, että jokainen metsänomistaja käyttäisi ainakin yhden työpäivän ”perheineen ja talonväkineen oman metsänsä kunnostamiseen ja kohentamiseen”, jotta yksityismetsien puuntuotantoa saataisiin lisättyä.

Marssi koostui käytännössä erilaisista metsätöistä, kuten hakkuualan raivauksesta ja laikutuksesta, istutustaimistojen vapauttamisesta ja muusta taimiston hoidosta, metsäojien perkauksesta, karsimisesta, kulotuksesta sekä istutuksesta ja kylvöstä.

Vuoden 1950 Metsämarssin järjestivät Keskusmetsäseura Tapio ja metsänhoitolautakunnat, ja se saavutti suuren suosion. Tapahtumaan osallistui lähes puoli miljoonaa suomalaista, ja metsänhoitotöitä tehtiin yli 60 000 hehtaarin alalla. Osallistujien joukkoon lukeutuivat myös marssin suojelija, presidentti J. K. Paasikivi, sekä sattumoisin Suomessa vierailulla ollut Yhdysvaltain entisen presidentin puoliso Eleanor Roosevelt, joka tuolloin toimi YK-lähettiläänä.


Kuva: Lusto - Suomen Metsämuseo

Metsien puolesta – aina ajan hengessä

Ajat ovat muuttuneet ja sitä myöten myös metsien hoito. Nykyään metsiä hyödynnetään aiempaa monipuolisemmin ja pyritään kokonaiskestävyyteen pitkällä aikavälillä. Luotettavan tiedon avulla ja monitavoitteisen metsänhoidon periaatteilla voimme nauttia sukupolvesta toiseen ainutlaatuisesta metsäaarteestamme.

Vaalitaan metsiämme ja nautitaan niistä mahdollisimman monin tavoin.